Přednáška psychologa

Ve dnech 20. a 27.10.2022 se uskutečnila setkání s rodiči a pedagogy za přítomnosti psychologa, který diskutoval s rodiči nad nejčastějšími problémy inkluze a začleňování žáků do běžných tříd. V rámci setkání bylo rodičům prezentován průběh a poznatky ze zahraničních stáží pedagogických pracovníků. Tato setkání se mohla uskutečnit díky dotaci Výzva 49 KGM č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001600.

Mgr. Martina Bartošková

150 150 Přednáška psychologa 2023-09-13