Pozdravy z Rhodosu

Výlet lodí na nejkrásnější pláže Rhodosu:

Olympijský den:

Ostatní foto:

150 150 Pozdravy z Rhodosu 2022-03-14