Pietní pochod

Ve čtvrtek 4. 1. jsme se spolu se studenty společenskovědního vědního semináře ze tříd septima C a E připojili k pietní akci za oběti tragické události, jež se před Vánoci odehrála na Filozofické fakultě UK. Cílem akce nebyla pouze vzpomínka na zesnulé, ale šlo též o vyjádření sounáležitosti a solidarity se všemi, kterých se prosincová tragédie nějakým způsobem dotkla. V neposlední řadě šlo také o šíření poselství, že zlo a nenávist nikdy nezvítězí, i když nás někdy dovedou velmi tvrdě zasáhnout.

V rámci této vzpomínky jsme absolvovali pietní pochod od Karolina až k filozofické fakultě, kde jsme lidským řetězem symbolicky objali budovu, která byla před dvěma týdny zraněna. Toto objetí bylo znamením podpory studentům a celé akademické obci. Všichni jsme otřeseni, ale zároveň jsme tu jeden pro druhého připraveni si v těžkých chvílích pomoci.

Závěrem bychom rádi vyjádřili naději, že nešťastná událost povede k diskusi o dostupnosti a kvalitě psychiatrické péče o děti a mladistvé. Jako ti, kdo se třeba i v rámci společenskovědního semináře takovými tématy zabýváme, ale též jako ti, kdo si někdy procházíme různými životními krizemi, vnímáme, že tato oblast lékařské péče je v dlouhodobě neuspokojivém stavu, ačkoliv může být důležitou součástí prevence právě i takových neštěstí, jako je to, které se stalo na FF UK.

Podrobnou reportáž z proběhlé pietní akce najdete na webu magazínu Univerzity Karlovy: https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/9141-fildo-objimame-te-a-nenechame-v-tom-nikoho

Mgr. Bc. David Chlumský

150 150 Pietní pochod 2024-01-09