Ozdravný pobyt na Rhodosu

Vzhledem k současnému stavu pandemie a v závislosti na možnosti využít zajištěného připojištění jsme využili nabídky CK Fischer a výjezd na Rhodos byl přesunut na termín:  20.9.2021 až 30.9.2021, a to za původně sjednaných finančních podmínek a při dodržení objednaného rozsahu služeb (all inclusive).

V případě, že ani v tomto termínu nebude pobyt moci být z důvodu nepříznivé pandemické situace realizován, budou finanční prostředky v plné výši vráceny řádně  přihlášeným účastníkům, jejichž pobyt včetně připojištění byl plně uhrazen.

Případné nedoplatky ceny pobytu směřujte na účet školy číslo: 4250338379/0800, variabilní symbol – rodné číslo studenta/ky, konstantní symbol – 162.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení gymnázia

150 150 Ozdravný pobyt na Rhodosu 2022-03-14