Norimberk

4. 5. 2022 Norimberk

Velká covidová opatření pro odjezd do zahraničí skončila a my jsme konečně mohli po delší době opět vyrazit směr Německo, protože výuka německého jazyka a reálií německy mluvících zemí má na naší škole důležité místo.

Tentokrát jsme vybrali Norimberk, neboť se jedná o jedno z historicky nejbohatších měst našich sousedů –⁠ sídlo králů i nacistickou baštu.

Náš výlet sice začal velice časně, ale během tří a půl hodinové jízdy se naskytl čas si odpočinout, čehož jsme s radostí využili. Autobus nás zavezl ke komplexu císařského hradu –⁠ Kaiserburg. Prostřednictvím audioprůvodce jsme se dozvěděli o historii hradu, o králích a císařích, kteří hrad navštěvovali, a především o jedné z nejdůležitějších událostí spojených s hradem, kterou bylo vydání Zlaté buly Karla IV., která zásadně ovlivnila Svatou říši římskou.

Po vyprávění o císařích jsme zamířili do historického centra města kolem domu proslulého malíře Albrechta Dürera, kde jsme viděli kontroverzní sochu inspirovanou jeho obrazem Malý zajíc. Těsně před polednem jsme se zastavili na Hauptmarktu před kostel Frauenkirche s orlojem, kde jsme se stali svědky toho, jak se sedm kurfiřtů klaní Karlu IV. U nádherné kašny Schönerbrunnen jsme si nezapomněli něco přát. A kdo ví, třeba se nám to splní.

Poté jsme se vydali uličkou koželuhů, jež jako jedna z mála zůstala v původním stavu, není zcela zrekonstruovaná jako zbytek města po bombardování během 2. světové války. Následovala „Brückentour“ neboli cesta po mostech, kterých je po celém Norimberku mnoho. Nejvíce nás zaujala Katova lávka a most inspirovaný benátskou architekturou. Ne nadarmo se městu říká malé norimberské Benátky.

Navštívili jsme také mnoho dalších zajímavostí a památek (Kašnu manželství, Germánské národní muzeum, ulici Lidských práv, kostel sv. Vavřince, Kašnu ctností a nemocnici Svatého ducha). Cestou zpět jsme si autobusem udělali okružní jízdu u tzv. Kolosea, které se jako jediné dochovalo z obrovského komplexu budov nacistů a strany NSDAP. Temná minulost Norimberku nás tedy též neminula.

Loučili jsme se ale díky zážitkům s úsměvem. Jedná se opravdu o nádherné město, ze kterého na vás minulost přímo dýchá, a jistě stojí za to ho navštívit i na delší dobu. Věřím, že i studenti si výlet užili a přivezli si domů nové poznatky a hezké vzpomínky. Náš výlet se krásně propojil s výukou německého jazyka, dějepisu a hudební i výtvarné výchovy.

Tschüss und vielen Dank, Norimberk. Hoffentlich besuchen wir bald andere bedeutende und wunderschöne Städte in den deutschsprachigen Ländern.

Bc. Kristina Lacinová

vyučující českého a německého jazyka

150 150 Norimberk 2022-08-16