Návštěva nemocnice Bohnice – 6A

V pondělí 30.10.2023 se studenti 6B zúčastnili exkurze do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Na začátku programu si žáci prohlédli místní farmu, která slouží pro terapii pacientů. Další část programu se týkala historie psychiatrie, která byla představena žákům formou filmu. Poté následovala beseda s místním terapeutem. Exkurze byla opět skvělá a někteří žáci ji hodnotili jako zatím nejlepší mimoškolní akci na KGM. Nejhodnotnější byla pro žáky opět beseda s pacienty.

Mgr. Tadeáš Faltis

150 150 Návštěva nemocnice Bohnice – 6A 2023-10-30