Náslech soudního jednání

Se studenty oktávy ze semináře z práva jsme se ve úterý 26. března vydali na návštěvu obvodního soudu pro Prahu 8, abychom absolvovali náslech soudního jednání u JUDr. Petra Nováka, Ph.D.

Studenti měli možnost zúčastnit se soudního jednání v rámci trestního řízení vedeného s obžalovanou za maření předchozího odsouzení k absolvování toxikomanické ochranné léčby. Přestože se zdánlivě nejedná o téma pro tento účel tolik atraktivní, jakým se mohou zdát např. některé násilné trestné činy, studenti sami po skončení náslechu reflektovali zkušenost jako velmi přínosnou, zajímavou a v mnohém poučnou.

O velkém zapojení studentů svědčí i fakt, že již během krátkých přestávek v průběhu jednání měli k dosud viděnému různé relevantní dotazy. Zatímco si během těchto přestávek museli vystačit s odpověďmi vyučujícího, po skončení jednání mohli svými dotazy zahrnout i Dr. Nováka, který si pro nás vyhradil čas i na krátkou besedu. Došlo nejen na dotazy k právě viděnému případu, ale studenti se zajímali též o studium práv či psychohygienu soudce. Nakonec došlo i na otázky střetu positivního práva s morálními aspekty soudcovského rozhodování.

Celé dopoledne strávené v moderním justičním areálu Na Míčánkách tak pro nás bylo vítaným a obohacujícím zpestřením odborného semináře. JUDr. Novákovi tímto ještě jednou děkujeme za umožněný náslech a za upřímné a otevřené odpovědi na dotazy během besedy.

Mgr. Bc. David Chlumský

150 150 Náslech soudního jednání 2024-05-22