Muzikoterapie a návštěva Muzea hudby

Se studenty obou našich prim jsme 30. října vyrazili do Muzea hudby. Lektorka Marie Šťastná pro nás měla připravený praktický program zaměřený na základní techniky muzikoterapie, které využívají zvuk a hudbu ke zlepšení nálady či uvolnění stresu a napětí.

Na úplném začátku jsme se dozvěděli něco o historii muzea. Studenti správně uhodli, že tak obrovský prostor s nádhernou akustikou musel být původně kostelem. Muzeu hudby vzniklo původně probouráním několika domů včetně kostela, později sloužila např. jako archiv a teprve poté, co byl archiv vyplaven při povodních, začalo sloužit svému dnešnímu účelu.

Následně si studenti mohli budovu prohlédnout, vyzkoušet si její akustiku a po chvilce začít s pomocí bublifuků do prostoru vypouštět bublinky. Došlo tak k uvolnění stresu a pro nás i pro personál nečekané situaci, kdy po muzeu hudby létaly mýdlové bublinky. Poté jsme na půdě muzea v tmavé místnosti zkoušeli neverbální komunikace a pomocí společného hraní a improvizace posilovali vztahy v kolektivu. Vrámci muzikoterapie jsme zkoušeli vyjádřit své pocity skrze Orffův hudební instrumentář, prázdné PET lahve, nebo dokonce nádherné ručně vyráběné šumicí bubny, kterým se říká ocean drums. Po náročné a podařené skupinové improvizaci zbyl čas i na společnou masáž zad a řízenou relaxaci. To vše za doprovodu hudby.

Po skončení lekce muzikoterapie jsme měli možnost navštívit (a vskutku rychle) si prohlédnout část stálé expozice Člověk – nástroj – hudba věnované rozsáhlé sbírce hudebních nástrojů včetně raritních kusů. Na některé exponáty bylo možné i hrát, čehož jsme samozřejmě ihned využili.

Václav Mašek a Eliška Šedivcová

150 150 Muzikoterapie a návštěva Muzea hudby 2023-12-31