Karlštejn 2023

Výlet na Karlštejn přes Mořinu a lomy Velká a Malá Amerika

V neděli 26. listopadu jsme poprvé vyrazili na výlet s turistickým kroužkem při KGM. Čekala nás sedmikilometrová procházka přírodou ukončená návštěvou hradu Karlštejn. Zprvu nás vyděsila předpověď počasí, která slibovala husté sněžení a mráz. Nicméně počasí nám nakonec přálo, po výstupu z autobusu ve vesničce Mořina jsme vyrazili po zasněženém kopci směrem k židovskému hřbitovu. Od židovského hřbitova už nás dělil jen kousek cesty od nejkrásnějšího výhledu na lom Velká Amerika.

Kolem poledne vykouklo sluníčko a zmrzlé cesty po okraji lomu se změnily v bahno. Se ctí jsme se zvládli těmito stezkami probrodit kolem lomů Velká Amerika, Mexiko a Malá Amerika. Celou dobu jsme si samozřejmě dávali pozor na Hanse Hagena, místní přízrak, který shazuje turisty do lomu a straší v opuštěných štolách v podzemí. Nad lomem Mexiko jsme se na chvíli zastavili u pomníku politických vězňů, lom fungoval během 2. světové války a hlavně v 50. letech jako velmi drsný pracovní tábor.

Zanedlouho poté, co jsme spatřili poslední ze zmíněných lomů – Malou Ameriku, dorazili jsme na louku, z níž je poprvé vidět špička Karlštejna. Louka byla čerstvě zasněžená a přímo vybízela ke koulovačce. Mohli jsme si ji už dovolit, protože teplý nápoj a svačina se společně s Karlštejnem přibližovaly.

Na Karlštejně nás již čekal pan průvodce, po malém občerstvení se a zahřátí všech prstů na nohou i rukou, jsme vyšli na prohlídku hlavního – císařského okruhu. Ten byl zaměřen hlavně na historii hradu a českého krále Karla IV. Hrad jsme opouštěli společně s koncem jeho zimní otevírací doby a společně s padající tmou jsme se vraceli vlakem do prahy. Výlet jsme si užili a již plánujeme další společné akce.

Mgr. Václav Mašek

(V případě zájmu o účast na příštích akcích se mi ozvěte. Studenty mohu přidat do skupiny v Teams, kde se budou akce domlouvat. Rodiče, kteří mají zájem o informace, mohu vždy před konáním akce informovat emailem.)

150 150 Karlštejn 2023 2023-12-01