Informace k testování

Vážení rodiče,

považujeme za důležité sdělit Vám několik aktuálních informací.

V souvislosti s přípravou školního roku 2021/2022, organizací vzdělávání i aktivit připravovaných školou a zejména s možnými komplikacemi vzniklými v důsledku nákazy nemocí Covid-19 Vás upozorňujeme na dosud stále trvající opatření.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1.9.2021:

(níže uvedená pravidla se netýkají očkovaných)

  • každá osoba (studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném opatření MZ ČR;
  • výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným opatřením;
  • pokud student neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud studenti spadají do výjimky);

Screeningové testování:

  • ve škole proběhne preventivní screeningové testování studentů s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první nebo druhý den školního vyučování, dále se testuje 6.9. a 9.9.2021, dále dle pokynů MZ ČR a MŠMT ČR;
  • testování nepodstupují studenti, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19, případně studenti, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pravidla pro vstup třetích osob do budovy školy:

  • se řídí aktuálně platnými opatřeními MZ ČR a MŠMT ČR;

Poznámka:

  • škola nebude povinna studentům v případě neúčasti na vyučování z důvodu karantény nebo izolace poskytovat distanční vzdělávání.

vedení KGM

150 150 Informace k testování 2022-03-14