Evropský den jazyků

V pondělí 4.10.2021 probíhal na KGM projektový den – DEN JAZYKŮ.           

Evropský den jazyků se každoročně slaví 26. září na základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001. Cílem je propagovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost coby nástroj pro dosažení většího mezikulturního porozumění a důležitou součást bohatého kulturního dědictví Evropy.

Studenti KGM se projektového dne účastnili v různých sekcích, které zajišťovali vyučující gymnázia ve spolupráci s externími lektory.   

Pro studenty byl připraven zajímavý program ve formě přednášek a workshopů, díky kterým se dozvěděli zajímavosti o jazycích i zemích, ve kterých se daným jazykem hovoří.

Každá třída absolvovala tři přednášky.

Nižší gymnázium: Francie, Německo, Španělsko, Island, Řecko, Itálie, Rusko, Bosna, Dánsko, ČR, VB

Vyšší gymnázium: ČR, Wales, USA, Irsko, Čína, Skotsko, Nový Zéland, Chile, Kosovo

Mezi hlavní cíle Evropského dne jazyků patří propagace bohaté jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy. Doufáme, že si studenti z tohoto dne odnesli řadu zajímavých zážitků i nových poznatků a že cíle posilování mnohojazyčnosti, interkulturního porozumění a podpory jazykové a kulturní rozmanitosti byly naplněny.

150 150 Evropský den jazyků 2022-03-14