English conversation competition

District round for Prague 4 schools

Ve dnech 22. a 23. března 2023 se na ZŠ Postupického a ZŠ Filosofská konala konverzační soutěž v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovaly studentky Magdalena Mošnová 6F, Eva Bibrová 4C a Emily Hager 2A. Studentky porovnávaly své síly s účastníky z gymnázia Opatov, Písnická a E. Krásnohorské. Absolvovaly asi 30 minutový poslech, spelování slov a ústní část ve dvojicích. Během Speaking části měly představování a  vylosované téma měli představit ústním projevem. Nejzajímavější částí byla tvorba scénky na zadanou situace.

Na 3. místě v kategorii IB se umístila Emily Hager 2A. Všem studentkám velice gratulujeme za důstojnou reprezentace školy.

Mgr. Nina Ludvíková, Mgr. Romana Benešová

150 150 English conversation competition 2023-03-24