Deník z Berlína – den třetí

Po snídani jsme vyrazili do naší partnerské školy, kde proběhl dopolední program v podobě dvou bloků přírodních věd. Naši žáci byli rozděleni do dvou skupin a postupně vyzkoušeli experiment Bunsen, seznamující žáky s prací s kahanem, a experiment zaměřený na zkoumání vlastností kovu. Po obědě následoval odpolední program ve škole v podobě dílny na graffiti, kterou vedli berlínští streetartoví umělci. Naši žáci byli promícháni se studenty z německé školy, což jim umožnilo trénovat komunikaci v němčině a angličtině a navazovat nové vztahy. Po programu ve škole následovala návštěva interaktivního Deutschland Muzea, která pokrývala historii Německa. Den jsme zakončili návštěvou berlínské dominanty – televizního vysílače.

Mgr. Tadeáš Faltis a Mgr. Štěpán Raška

150 150 Deník z Berlína – den třetí 2024-02-14