Deník – Velká Británie 2022 – Rochester

30.09.2022 až 01.10.2022

S napjatým očekáváním, trochou nervozity a s půlhodinovým zpožděním odjíždíme od budovy KGM vstříc Velké Británii.

Víme, že teď budeme společně trávit nekonečně dlouhou cestu, hodiny výuky anglického jazyka ve škole i odpolední a celodenní výlety za krásami ostrovního království. Čekají na nás historické pamětihodnosti i přírodní zajímavosti.

Cestou nás brzdí neočekávaná páteční dopravní kolona v Německu i změny v podobě nekonečně dlouhého celního a pasového odbavení na hranicích Francie a Velké Británie. To vše nás vzdaluje od očekávaných zážitků. A to ještě netušíme, jak náročné je po tak úmorné cestě zůstat „na nohou“ ještě dalších deset hodin. Únavu střídá údiv nad krásnými kampusy historické Cambridge University. Náš obdiv patří zejména slavné King´s College s rozsáhlými pozemky a vznešenou katedrálou, také plavební kanál s nesčetnými „gondolami“ brázdícími jeho hladinu. Centrum města se starobylými domy a úzkými uličkami nás provází středověkou atmosférou. Neplánované zdržení způsobí pozdní příjezd do Rochesteru (vlastně Gillinghamu) a hostitelské rodiny, naše náhradní „maminky a tatínkové“ nás vyhlížejí dlouho do noci. Konec dobrý, všechno dobré! Konečně jsme zabydlení v nových „domovech“ v očekávání věcí příštích.

02.10.2022

Odpočinutí a s dobrou náladou se vydáváme na celodenní výlet ke kamennému kruhu Stonehenge. Náladu kazí jednolitá šedá obloha a prudký déšť, který nepřetržitě bičuje okna našeho žlutého autobusu.

Je naprosto neuvěřitelné, že s příjezdem do Stonehenge se obloha roztrhne a jakoby zázrakem se nad kamennými obry rozzáří slunce a modrá obloha. Úžasné!

V tomto místě na nás dýchá tajemná atmosféra plná mystiky a záhadných otázek a útočí na nás i plno archeologicky známých fakt. Z představy, jací lidé zde asi žili a k čemu monument sloužil, nás mrazí v zádech. Jme doslova ohromeni jeho velikostí a zvláštní krásou. Šedí obři s působivou patinou několika tisíců let se tyčí na rozlehlém zeleném trávníku a kontrastují s blankytnou modří průzračného nebe. Cítíme, jak dávná prehistorie přes propast věků podává ruku dnešním současníkům, jakoby nám všem chtěla vyprávět tajuplné příběhy.

Využíváme slunečného počasí a vychutnáváme si nádheru nedalekého městečka Salisbury. Tamější katedrála je překrásným skvostem gotické architektury, my jen tiše a doslova se zatajeným dechem procházíme pod její majestátnou klenbou, kolem posvátných míst, kde spočinuly ostatky významných osobností prostupujících dějinami Anglie. Nacházíme například místo posledního odpočinku Thomase Becketa. Obdivujeme nádhernou výzdobu, řemeslnou zručnost řezbářů a kameníků, lomené oblouky, opěrný systém i omračující velikost katedrály. Tak to byl opravdu nezapomenutelný zážitek!

03.10.2022

První den, kdy se seznamujeme s prostředím školy, s našimi anglickými učiteli a se systémem, ve kterém bude probíhat následujících pět dopolední. Rozřazeni do skupin podle úrovně znalosti angličtiny se zúčastňujeme vyučování.

Překvapí nás odpolední program. Přijíždíme do hrabství Kent na hrad Hever Castle, který byl původně sídlem rodiny Boleynových. Jsme nadšení rozsáhlostí areálu. Nevelký hrad nás ohromí překvapivým počtem místností a jejich nádherným vybavením. Procházíme jako ve snách a máme pocit, že si král Jindřich VIII. jen na chviličku přijde odpočinout na své lůžko. Za zády zaslechneme šustot jemné látky, to asi Anna Boleynová přichází do svého budoáru. Hrad je obklopen obrovským parkem plným domácích i exotických druhů keřů, stromů a květin. Vodní příkop a z něho vytékající říčka je plná různých vodních ptáků. Součástí parkové úpravy je mimo jiné Italská zahrada, ve které hraje prim voda v různých podobách. Antické sloupy a sochy z mramoru, arkády, tajemná tichá zákoutí se satyry nabízející úkryty milencům pro jejich dostaveníčka. Překvapí i ohromná vodní plocha jezera a vodní labyrint. A všude kolem, kam až oko dohlédne, nádherně sytě zelený anglický trávník, heboučký jako samet a vzorně ošetřovaný.

Odjíždíme nadšení a s nadějí, že se sem snad ještě někdy vrátíme…

04.10.2022

Dopoledne jsme se poměrně s úspěchem snažili zdokonalit v angličtině. Současně jsme se těšili na plánovaný výlet.

Zklamaní jsme rozhodně nebyli. Po hodinové cestě busem se ocitáme ve zvláštním světě. Minster on Sea.

Podmračená obloha kontrastující s pestrobarevným pruhem pobřeží. Pláž strmě se svažující k Severnímu moři, nespočetné množství kamínků různých barev, tvarů a geologického původu, ptáci vybírající po odlivu na mělčině zbytky uvízlé potravy – to všechno nás fascinuje. Na své si přicházejí zejména „lovci“ mušlí. Je až neuvěřitelné, kolik jich je zde možné najít. Leží tu opuštěné skořápky mořských živočichů vyvržené mořem. Jejich tvary, velikosti a duhový lesk jsou pro sběratele lahůdkou. Ten, kdo tento druh zábavy miluje, byl rozhodně ve svém živlu.

Ale ani ti, kteří jsou jako ryba ve vodě při objevování nových kousků své garderoby, nepřišli zkrátka. Tři hodiny trávíme v nedalekém Shopping Parku, Blue Water, který je jedním z nejrozsáhlejších nákupních středisek v Evropě.

Opět jeden z báječně strávených dnů, na které budeme vzpomínat.

05.10.2022

Netrpělivě jsme očekávali odjezd na dnešní odpolední výlet. Naším cílem je historické město Canterbury, jedno z nejvýznamnějších míst s dotekem historie.

Vítá nás prosluněný východní Kent s městečkem Canterbury, arcibiskupstvím, centrem Anglikánské církve. Canterburská katedrála, významné bohoslužebné místo postavené Normany, je středem starobylého města. Tak trochu ve stínu obrovské středověké katedrály stojí tajemné původně benediktinské opatství sv. Augustina, založené v roce 597. V rozmezí 12. až 15. století se právě toto místo významem rovnalo nedaleké vznešené katedrále. Dnes už se můžeme jen dohadovat o jeho původní velikosti, protože se po zrušení klášterů výnosem Jindřicha VIII. postupně změnilo v ruiny. V mini muzeu opatství prohlížíme vystavené artefakty a sledujeme dokument z historie tohoto místa od jeho vzniku v 6. století až po jeho zánik ve století 16.

Procházíme městem, které stále nese otisk dávno minulých věků. Míjíme středověké domy s členitými zdobenými štíty a křivými zdmi. Naši pozornost upoutávají malebné domky vybudované metodou hrázdění (angl. tzv. half –  timbered house nebo timber – framed house). Systémem, při kterém je nosná dřevěná trámová konstrukce vyplňována hliněnou maltou, případně cihlami, výjimečně kameny. Tato výplň je pak bíle omítnuta, přičemž trámy zůstávají tmavé.

Starobylé městečko na nás působí kouzelným dojmem. Všichni nadšeně fotografujeme. Doufáme, že se nám podaří uchovat si pocity a vzpomínky alespoň prostřednictvím neživých obrázků.

Vadou na kráse je ale zamračené nebe, nepříjemný studený vítr a drobný, ale vytrvalý déšť, který ustává až s odjezdem „domů“, zpět k hostitelským rodinám.

Litujeme jen toho, že část účastníků našeho zájezdu svým chováním vrhla stín na dobré jméno našeho gymnázia i naší republiky. Je pro nás velikým zklamáním, že několik našich studentů nepochopilo, že na prostranství před posvátným místem Angličanů nemá „fotbalový zápas“ své místo.

Poslední ohlédnutí, poslední cvaknutí aparátu, opouštíme Canterbury plni krásných dojmů.

06.10.2022

Dnes jsou za námi další tři lekce angličtiny a už se těšíme, co nás odpoledne čeká. Cílem je středověký vodní hrad Leeds Castle. Leží v hrabství Kent jihovýchodně od Maidstone.

Zjišťujeme, že je hrad postaven na ostrovech v jezeře tvořeném řekou Len na východ od vesnice Leeds. Toto místo nejprve vlastnil saský náčelník Leed, který zde vystavěl dřevěnou konstrukci. První jednoduchá kamenná stavba, tedy spíše normanská pevnost, tu vznikla začátkem 12. století. Postupně byl hrad držen králem Edwardem I., který jej dostavěl, přibyl například trojdílný barbakan, který byl vybudován nad bránou a sloužil k její lepší obraně zejména před dělostřelbou, a padací most s mříží. V 16. století zde pobýval Jindřich VIII., který dal hrad přebudovat pro svou první manželku Kateřinu Aragonskou. Později v něm byla vězněna Jindřichova dcera Alžběta. Máme jedinečnou možnost vidět původně normanský hradní komplex upravený v 19. století v tudorovském stylu. Rozsáhlostí areálu a krásou hradu jsme úplně ohromeni. Fascinuje nás vodní plocha s mnoha druhy vodního ptactva i hradní příkop. Nádherné je také bludiště zakončené temnou jeskyní. Bylo vytvořeno vysázením 2400 tisů. Překvapí nás obrovské travnaté plochy udržované s velikou péčí. Zahrada s rozmanitými druhy stromů a keřů září tisíci druhy kvetoucích květin. Omamná vůně Mediterranean Garden nás láká k posezení a odpočinku. Samotný hrad je zaplněn artefakty z různých historických epoch, převažují však ty z 19. století. Máme pocit, že se temný středověký hrad stal díky poslední majitelce příjemným útočištěm před nudou všedních dní. Hosté zde mohli nerušeně rozjímat, nebo si užívat radovánek při sportování, tanci a další zábavě. Součástí komplexu je také golfové hřiště a vtipně upravené hřiště na mini-golf. Nacházíme tu i množství dravých ptáků, orlů, sokolů a sov, kteří jsou zde s láskou a péčí chováni. Překvapí i muzeum obojků pro psy, které je jediné na světě. Zdejší rozlehlé konírny byly velmi nápaditě využity k podávání rychlého občerstvení. Na hradě se konají svatby a jiné významné akce.

K prozkoumání obrovského areálu je třeba mít dostatek fyzických sil. Přesto je na konci cesty na nás patrná velká únava. Ta zesiluje, když zjišťujeme, že se areál uzavírá a není již možné využít žádné z nabízených služeb.

Plni dojmů se vracíme k našim „rodinám“. Unavení, ale šťastní.

07.10.2022

Za námi jsou poslední tři lekce angličtiny ve škole. Získali jsme certifikáty a čeká nás loučení.

Odpolední program vyplňuje návštěva blízkého města Rochesteru. Je zvláštní, proměnlivé a větrné počasí. Vstupujeme do velkého normanského hradu, jehož mohutnost a výška nás překvapí. Překonáváme šest poschodí točitých schodišť s výklenky a nerovnostmi. Udivující jsou kamenné oblouky i dosud pevné cimbuří. Fantazie nám před očima kouzlí postavy rytířských obránců hradu. Nevadí nám ani drobná přeháňka, po níž se nad prostranstvím rozklene modrá obloha, která slibuje další slunečný den.

Navštívíme místní muzeum se zajímavými doklady námořní historie města i těžkého života „mořských vlků“. Procházíme uličkami starého města a obdivujeme stařičké domy a kostely. Netušíme, že nebudeme mít příležitost vstoupit do místní katedrály, protože se uzavřela několik minut před naším příchodem.

Opouštíme město Rochester a vracíme se do rodin v městě Gillinghamu. Cestou se na pár okamžiků zastavujeme v Chathamu v proslulých historických docích, které jsou v té době již také uzavřeny.

Po příjezdu do hostitelských rodin nás čeká balení zavazadel, příprava na cestu domů a loučení s Anglií.

08.10.2022

Nikoho z nás nepřekvapí brzké vstávání, přesun k autobusu na meeting point a loučení s „maminkami a tatínky“, kteří nám na týden poskytli zázemí a vzornou péči. Děkujeme jim i koordinátorům a jsme mile zaskočeni slovy chvály, která za všechny anglické partnery vyjadřuje jejich zástupkyně. Snad jsme tedy po sobě zanechali dobrý dojem a milé vzpomínky.

Ti z nás, kteří svým nevhodným chováním vrhli stín pochybností na kvalitu naší školy a úroveň jejích žáků, mají v každém případě námět k přemýšlení o tom, jak své postoje zlepšit.

Většina studentů teď již dobře chápe, co znamená „jazykový a poznávací zájezd“. Nepřekvapí je tedy náročnost jeho programu, ve kterém je v rovnováze rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, poznávání historických památek, regionálních zajímavostí, důležitých dokumentů, přírodních krás i návštěva nákupních center a poznávání současného života Angličanů. Pokud se někomu zdá tento program nezajímavý nebo příliš náročný, měl by svou účast v něm napříště dobře zvážit.

Před námi je poslední den pobytu ve Velké Británii. Očekává nás přímořské městečko Hastings. Je známé především z hodin dějepisu a neodmyslitelně spjaté se jménem Viléma Dobyvatele a slavnou krvavou bitvou, která byla na místní pláži svedena. V současnosti je to město kypící životem, s rybářskými trhy, klidnými kavárnami a restauracemi, ale i zábavním parkem, kde zábavu a rozptýlení najdou děti i dospělí. Také my si to užíváme zvláště proto, že počasí je nádherné a my na to máme téměř celý den. Vyjíždíme nahoru visutou lanovkou East Hill lift a kocháme se nádhernými výhledy na moře a celé město ležící pod námi. Absolvujeme také náročný výstup po stovkách schodů do Smugglers jeskyní, kam podzemními štolami vedoucími od moře vysoko do kopců vynášeli pašeráci zboží, se kterým zde posléze tajně obchodovali.

Krásný den na mořském pobřeží končí. Odjíždíme domů. Sbohem Anglie a snad někdy znovu na shledanou.

Večerní překročení státních hranic Velké Británie a Francie proběhne klidně a rychle. Stíháme dřívější odjezd „vlaku“ Eurotunnelem. Přejezd Belgie a Německa je pohodový, většina pasažérů žlutého autobusu klidně spí.

09.10.2022

Jsme překvapeni, že k budově KGM přijíždíme o dvě hodiny dříve, než bylo plánováno. Šťastni se vracíme k našim blízkým a už se těšíme na to, až jim budeme vyprávět o tom, co jsme za uplynulých deset dnů viděli a zažili.

Anglie je hodně vzdálená, až za mořem, ale spousta vzpomínek nám v mysli zůstane už navždy.

Mgr. Lenka Rousková, Mgr. Irena Bartáková, Mgr. Romana Benešová, Ing. Ivana Stará a studenti KGM

150 150 Deník – Velká Británie 2022 – Rochester 2022-10-15