Den ZEMĚ 2023

Ve středu 26.04.2023 jsme oslavili DEN ZEMĚ v jednotlivých třídách se zaměřením projekty, které byli v každém ročníku jiné.

Přinášíme Vám pár záznamů z deníků tříd:

prima A a prima B

Ve středu 26.4., se studenti Primy A a Primy B sešli ve škole ke krátké projekci krásného filmu od slavného Davida Attenborough, Život na naší planetě. Plní inspirace a nadšení z nádherné přírody jsme se vydali do Zoopark Milíčov, kde jsme se setkali s různými druhy zvířat od těch, které jsou nám blízko až k těm, které jsou exotické. Konkrétně se jednalo o králíky, morčata nebo husy, ale také surikaty, papoušky či pštrosy. Po návratu do školy jsme se naobědvali a po obědě jsme vytvářeli v učebně výtvarné výchovy koláže, plakáty a jiná umělecká vyjádření naší návštěvy. Věříme, že každý z nás bude dělat něco pro zachování všech živočišných druhů na naší planetě, protože planetu máme jen jednu!

Lukáš Demuth a Jiří Hrabánek

tercie A a tercie B

Dne 26.4. tercie A a B v rámci celoškolní akce Den Země navštívily Zoologickou zahradu hlavního města Parhy.

Žáci byli rozděleni do 12 skupin, ve kterých vyplňovali pracovní list. V průběhu exkurze také plnili interaktivní úkoly jako například vytvoření skupinové fotografie se šelmou, natočení rozhovoru s odborníkem na vybrané téma či skupinový běh Z v měřeném úseku (nejrychlejší byla skupina Alpine pro, která vyvinula rychlost 23 km/h, což odpovídá běhu krocana). Závěrečným úkolem pro skupiny bylo vytvoření kvízu na téma „ohrožená zvířata“, který budou prezentovat v rámci třídnických hodin.

Ing. Tereza Starostová a Mgr. Tadeáš Faltis

kvarta B a kvarta D

Na výročí černobylské jaderné havárie jsme s třídami 4B a 4D tematicky vyrazili do Národního muzea navštívit přírodovědnou expozici Zázraky evoluce, jež patří mezi ty vůbec nejmodernější v Evropě. V sedmi sálech jsme postupně prozkoumali evoluční proces, kterým museli živočichové, nejen díky měnícím se podmínkám na naší planetě, projít. 

Na závěr exkurze nesměla chybět prohlídka samotné budovy, včetně kopule, která nabízí nádherné výhledy do okolí!

Bc. Kristina Lacinová a Mgr. Pavel Skuhra

kvinta A, kvinta B a kvinta C

HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU VE VINAŘICÍCH

Dne 26. 4. 2023 v rámci projektového Dne Země, zaměřeného na propagaci a podpory ochrany životního prostředí, jsme s 5. A, B a C navštívili unikátní hornický skanzen Mayrau.

Po vyslechnutí úvodní přednášky o historii těžby černého uhlí jsme se s panem průvodcem Bergerem vydali na prohlídku hornické haldy, kde si studenti mohli se zapůjčenými kladívky zkusit najít i nějaké zkameněliny.

Poté nás ještě pan profesor Kotlík odvedl na sopku Vinařická hora, kde jsme se porozhlédli po kraji a dozvěděli mnoho zajímavostí z geologie.

Děkujeme za krásné zážitky a těšíme se na další Den Země! 😊

Mgr. Martina Bartošková, Mgr. Václav Mašek a David Mašek

150 150 Den ZEMĚ 2023 2023-05-03