DEN LATINY NA FF UK 2023

Ve čtvrtek dne 30. listopadu 2023 jsme se účastnili se studenty septimy F Dne latiny, který se konal na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pro studenty z celé ČR zde byl připraven celý sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojoval právě latinský jazyk.

Nejprve jsme ve Velké aule vyslechli úvodní přednášku pana Mgr. Michala Ctibora, Ph.D. Aenéás v podsvětí, ve které jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o minulých i současných překladech literatury, např. i s použitím AI.

Poté se studenti přemístili do různých sekcí, které si sami předem zvolili dle svých zájmů, budoucí filologové, právníci, literární historici, archeologové, politologové i lékaři si přišli na své J.

Michal Skřejpek: Věčný oheň

Ondřej Fúsik: Lingua franca – mosty mezi kulturami

Kristina Hellerová: Etymologické hrátky lékařské terminologie

Ivan Prchlík: Antické motivy v pop music 60.let – řečtí bohové

Vojtěch Pek: Odolnost v krizi: lekce (neo)stoicismu

Jan Bičovský: Příbuzní blízcí, či vzdálení

Lucie Doležalová: Milovník knih. A taky zloděj

Celkem se studenti zúčastnili tří přednášek a následně z jedné z nich dle svého výběru zpracovali referát.

Celá akce se těšila obrovskému zájmu studentů, kterým byla latina představena jako brána do mnoha vědních oborů. Cílem bylo také ukázat studentům, že znalost latiny je i v současné době velmi praktická.

Vivat lingua Latina!

Mgr. Martina Bartošková

150 150 DEN LATINY NA FF UK 2023 2023-11-30