Den jazyků 2023 KGM

Ve čtvrtek 21. 9. 2023 probíhal na KGM projektový den-DEN JAZYKŮ.           

Evropský den jazyků se každoročně slaví 26. září na základě prohlášení Rady Evropy  z 6. prosince 2001. Cílem je propagovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost coby nástroj pro dosažení většího mezikulturního porozumění a důležitou součást bohatého kulturního dědictví Evropy.

Studenti KGM se projektového dne účastnili v různých sekcích, které zajišťovali vyučující gymnázia.

Pro studenty byl připraven zajímavý program ve formě přednášek a workshopů, díky kterým se dozvěděli zajímavosti o jazycích i zemích, ve kterých se daným jazykem hovoří.

Každá třída absolvovala tři přednášky.

Nižší gymnázium: Francie, Rakousko, Polsko, Island, USA, Slovinsko, ČR, VB

Vyšší gymnázium: ČR, USA, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Chile, Mexiko, Francie, Řecko, Španělsko, Albánie, Lotyšsko

Mezi hlavní cíle Evropského dne jazyků patří propagace bohaté jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy. Doufáme, že si studenti z tohoto dne odnesli řadu zajímavých zážitků i nových poznatků a že cíle posilování mnohojazyčnosti, interkulturního porozumění a podpory jazykové a kulturní rozmanitosti byly naplněny.

Děkujeme všem pedagogům za zajímavý program a těšíme se na další projektový den.

Mgr. Irena Bartáková                   Mgr. Martina Bartošková     Mgr. Kristina Lacinová

OK anglického jazyka                    OK románských jazyků         OK německého jazyka

150 150 Den jazyků 2023 KGM 2023-09-23