Den hispánské kultury

Dne 12.10. a 14.10. 2021 jsme na KGM ve třídě 3.C v hodinách španělského jazyka oslavili národní svátek Španělska El Día de la Hispanidad (Den hispánské kultury), kterým si Španělsko připomíná den (12.10.), kdy Kryštof Kolumbus v roce 1492 objevil Ameriku.

„Fiesta“ se nesla v duchu poznávání kultury a zvyklostí ve Střední a Jižní Americe.

Studenti si vyslechli přednášku o Chile, jejích přírodních krásách a národní gastronomii, zhlédli prezentaci a zajímavé video. Nakonec si své znalosti ověřili v závěrečném dotazníku.

V další hodině se studenti seznámili s Mexikem a mexickými Dušičkami – Día de los Muertos. Společně jsme přečetli text, jak se tento den slaví v Oaxace, připomněli jsme si mexického umělce a grafika Josého Guadalupe Posadu a jeho kostlivce v různých podobách (Calavera Don Quijote, Calavera Catrina). Podívali jsme se na video ve španělštině o slavnostech v Oaxace a vyluštili kvíz.

Poté jsme se studenty přeložili recept na salsu GUACAMOLE, kterou pak studenti spolu s vyučující připravili a ochutnali.

Těšíme se na další Den hispánské kultury!

Mgr. Martina Bartošková a Mgr. Daniel Salazar

150 150 Den hispánské kultury 2022-03-14