BIOCEV

Exkurzi do vědeckého centra BIOCEV pro kvartu A dne 31.10.2023 zprostředkoval jeden z rodičů našich žáků, za což mu patří velké díky. Po celé 2 hodiny, i spolu se svými vědeckými kolegy, se o nás staral, představil BIOCEV jako takový, provedl nás nejmodernějšími biologickými a chemickými laboratořemi, kde žáci měli možnost ozkoušet analytické metody (např. separovat jednotlivé bílkoviny) či pozorovat mikroskopem nádorové buňky v kostní dřeni a seznámit se s principem hmotnostního spektrometru. Při závěrečné debatě s dalším z řady odborníků, kteří se nám věnovali, došlo i na diskuzi o důležitosti těchto molekulárních výzkumů pro lidstvo jako takové. V dalším týdnu, oficiálním Týdnu vědy, se již těšíme na další velké zážitky z oblasti energetiky a ochrany ovzduší.

Ing. Tereza Starostová

150 150 BIOCEV 2023-11-06