Archeologická exkurze 5A a 5E

Dne 4.10. proběhla Archeologická exkurze v Mladé Boleslavi, které se zúčastnila 5A a 5E. Exkurze probíhala v historickém jádru města v lokalitě Na Karmeli, kde v současnosti probíhá tzv. záchranný archeologický výzkum. Lokalita je významná především svou velikostí a blízkostí středověkému centru města. Studentům exkurze přinesla primárně seznámení s archeologií v terénu.

Bc. Tadeáš Faltis

150 150 Archeologická exkurze 5A a 5E 2023-10-06