Archeologická exkurze

Dne 25.9. proběhla Archeologická exkurze v Mladé Boleslavi, které se zúčastnila 5D. Exkurze probíhala v historickém jádru města v lokalitě Na Karmeli, kde v současnosti probíhá tzv. záchranný archeologický výzkum. Lokalita je významná především svou velikostí a blízkostí středověkému centru města. Studentům exkurze přinesla primárně seznámení s archeologií v terénu.

Mgr. Tadeáš Faltis

150 150 Archeologická exkurze 2023-10-04