Zájezd Anglie

!Pozor Změna!

Jazykový a poznávací pobyt „Velká Británie – Portsmouth – Oxford“ bude realizován v termínu od 11.10.2019 do 19.10.2019, a to pro všechny přihlášené, kteří podali přihlášku a cenu zájezdu uhradili. 

Pokud úhrada nebyla dosud provedena, je třeba tak učinit nejpozději do 3.10.2019!

UPŘESNĚNÍ ODJEZDU:

  • bus č.2 / vedoucí výjezdu Mgr. Jakub Kratochvíl (kratochvil@kgm.cz), sraz před budovou školy v pátek 11.10.2019 v 11:30 (odjezd busu ve 12 hodin)
  • bus č.1 / vedoucí výjezdu Mgr. Irena Bartáková (bartakova@kgm.cz), sraz před budovou školy v pátek 11.10.2019 v 15:00 (odjezd busu v 15:30)

Obě skupiny mají totožný program výjezdu. Bus č.2 odjíždí dříve z důvodu změny vyplutí trajektu!

S sebou v příručním zavazadle musí student mít: platný cestovní pas (v případě cizince také platné vízum), ISIC kartu, stanovený obnos na úhradu vstupů do objektů (110 GBP) a drobné mince (EURA) na úhradu vstupů na toalety.

Nejpozději ve středu 9.10.2019 je student povinen odevzdat vedoucí zájezdu, Mgr. Ireně Bartákové, vyplněný formulář Informace o dítěti a bezinfekčnost.

Ti studenti, kteří nebyli přítomni při informační schůzce dne 1.10.2019, musí navštívit Mgr. Irenu Bartákovou, kabinet č. 50, která jim informace předá.

Pozor!

Upozorňujeme na skutečnost, že v důsledku rozsáhlých dopravních omezení a zákazů průjezdu Prahou bude v pátek 11.10.2019 komplikovaný příjezd k budově školy přes centrum města!

Doporučujeme proto, abyste příjezd plánovali s dostatečnou časovou rezervou. Na opozdilce není možné čekat. Odjezd autobusů do Velké Británie nemůže být posunut proto, aby byl dodržen stanovený příjezd na trajekt.

Ze shora uvedených důvodů je možné pro studenty, kteří přijedou dříve, zabezpečit dohled. Je však třeba tuto skutečnost ohlásit na recepci.

Děkujeme za pochopení.

vedení gymnázia