Zahajovací soustředění

Stejně jako na mnoha jiných školách, i u nás se stalo zahajovací soustředění, nebo chcete-li „seznamovák“, pro nově nastupující žáky neodmyslitelnou součástí začátku školního roku. Nejinak tomu bylo i letos, kdy tři nové primy (ta čtvrtá, hokejová, se akce neúčastnila) a dvě tercie vyrazily na Kolínskou boudu v krásném prostředí Krkonoš.

Od neděle 2. září až do pátku 7. září tak všichni mohli v klidném prostředí horské přírody poznávat nové kamarády, seznamovat se s některými vyučujícími či se dozvídat základní informace o chodu školy. Došlo i na první vzdělávací aktivity, neboť bylo nutné všechny rozřadit do příslušných jazykových skupin. Ovšem nejen vzděláváním a seznamováním se je mladý student gymnasia živ. Nezapomnělo se tak ani na večerní bojovku, při které ožila strašidla z místních lesů a žáci měli šanci prokázat svou odvahu a odhodlání čelit všem překážkám. Jelikož se ale studenti KGM ničeho jen tak nezaleknou, prošli všichni zkouškou odvahy úspěšně.

Vyrazili jsme i na několik výletů do okolí, jmenovitě do Pece pod Sněžkou (odkud jsme zpět vyjeli turistickým vláčkem), k vysílači na Černé hoře nebo do oblasti zdejšího známého rašeliniště. Celodenní výlet pak zamířil do malebných Janských lázní a zpestřil ho i zpáteční výjezd lanovkou. Na pěších túrách jsme nakonec celkem nachodili přes 31 kilometrů s celkovým převýšením okolo 1 kilometru. Rozloženo do čtyř výletů se to nezdá mnoho, ale některé náročnější pasáže s větším převýšením daly budoucím nadějím KGM pořádně zabrat. I tak všem zbyla ještě energie na sportovní den, kterým jsme celý program završili. Žáci sehráli turnaje v přehazované a ve frisbee, přičemž v obou případech se jako sportovně nejnadanější ukázala tercie D. Věříme, že své jistě všestranné nadání prokáží i ve škole 

Závěrem poděkujme všem vyučujícím, kteří se na přípravě adaptačního kursu podíleli. Jmenovitě Michal Vaněček, Martina Bartošková, Tomáš Heinzke, David Chlumský, Barbora Kolafová, Pavel Novota a Ivana Stará. Poděkování patří i školní psycholožce Veronice Králové v roli zdravotnice a studentům ze sexty A, kteří na místě pomáhali zajišťovat hladký průběh akce.

Věříme, že se adaptační kurs všem zúčastněným líbil a novým žákům přejeme hodně úspěchů při jejich studiu u nás ve škole!

David Chlumský