Zahájení Maturitních zkoušek

Maturitní zkoušky ve zkušebním období JARO 2019 probíhají na Klasickém gymnáziu Modřany v časových odstupech již od 10. dubna 2019.

Ve čtvrtek 16. května 2019 vstoupili studenti do poslední fáze – ústních zkoušek společné části.

Tento den byl poznamenán značnou nervozitou, napjatým očekáváním i obavami ze selhání a to i přesto, že všichni maturanti měli za sebou úspěšné splnění kritérií písemných prací a náročných didaktických testů společné části i písemných prací profilové části. Slavnostní atmosféru umocnila i přítomnost Mgr. Petra Prchala, MPA, radního Městské části Praha 12, který školu navštívil a milými slovy přispěl k příjemné atmosféře oficiálního zahájení.

Pan Mgr. Prchal, za přítomnosti paní ředitelky a ostatních profesorů z KGM, při zahájení Maturit

Věříme, že stejně pozitivní nálada bude trvat po celou dobu zkoušení a že všichni maturující splní podmínky pro získání maturitního vysvědčení. Pro všechny maturanty je to splnění cíle, ke kterému směřovali svým osmiletým, šestiletým nebo čtyřletým studijním úsilím. Jejich učitelé a vedení školy mají z jejich výsledků upřímnou radost, protože odrážejí jejich snahu provést je bez úhony všechny úskalími „zkoušek z dospělosti“.