Výuka anglického jazyka

Vzhledem k jazykové profilaci našeho gymnázia je výuka anglického jazyka výrazně posílena. V prvních čtyřech letech osmiletého studia se jedná o devět hodin týdně, během nichž se výuka zaměřuje na gramatiku, slovní zásobu a čtení, konverzaci a přípravu na mezinárodní zkoušky.

V hodinách AJ grammar pracujeme s učebnicemi řady Maturita Solutions, v hodinách přípravy na jazykové zkoušky s učebnicemi Objective. Během hodin zaměřených na čtení a slovní zásobu využíváme časopisy Gate a Bridge, stejně jako další materiály podporující rozvoj čtenářských kompetencí.

Konverzační hodiny nám zajišťují rodilí mluvčí již od primy. Vyučují také předmět AJ reálie anglicky mluvících zemí, který se v kvintě a sextě zaměřuje na historii a geografii těchto zemí, v septimě a oktávě je obsahem tohoto předmětu literatura anglicky mluvících zemí.

Již od prvního ročníku jsou studenti systematicky připravováni k úspěšnému složení jazykových zkoušek Cambridge a to na úrovních KET, PET, FCE, CAE. Certifikát FCE a CAE mohou studenti využít jako potvrzení svých jazykových schopností v rámci školní části maturitní zkoušky, tak i v rámci přijímacího řízení na vysoké školy. Naše gymnázium je partnerskou školou autorizovaného centra pro mezinárodní zkoušky Cambridge P.A.R.K. a naši studenti dosahují pravidelně vynikajících výsledků.

anglický jazyk v ročnících

AJ  grammar

AJ  vocabulary, reading

AJ  communication skills

AJ          příprava KET, PET, FCE, CAE

AJ  reálie anglicky mluvících zemí

prima

3

2

2

2

sekunda

3

2

2

2

tercie

3

2

2

2

kvarta

3

2

2

2

kvinta

2

1

2

2

sexta

2

1

2

2

septima

2

1

2

oktáva

2

1

2

 

Zájezd  – Velká Británie

Jazykové a poznávací pobyty ve Velké Británii se od školního roku 2014/2015 staly důležitou součástí výchovně vzdělávací práce v sekci anglického jazyka, která zajišťuje program profilace AJ. Jejich prostřednictvím získávají studenti zkušenosti z anglického prostředí, poznávají různé anglické regiony, jejich tradice, přírodní krásy, informace z historie i společenské současnosti této ostrovní země, rozšiřují si své znalosti jazyka a slovní zásoby a ztrácejí ostych při jeho využívání v různých komunikačních situacích.

Také v letošním roce jsme se vydali do Anglie. Plánovaný zájezd se uskutečnil v termínu od 11.10. do 19.10.2019. Přeprava probíhala autobusy a plavbou přes kanál La Manche. Studenti byli tradičně ubytováni v rodinách v lokalitě Portsmouth. Mohli jsme se sami přesvědčit, že chod domácností a režim rodin je odlišný od života doma.

V tomto krásném přístavním městě na jihu Anglie studenti absolvovali 12 lekcí výuky ve škole. Byli zařazeni do jazykových skupin podle individuální úrovně. Většina z nich byla nadšena novými přístupy i atmosférou. Na závěr studenti obdrželi závěrečný certifikát vydaný jazykovou školou.

V rámci náročného programu jsme měli možnost poznat bohatou námořní historii města Portsmouth, prohlédli jsme si starou loděnici a navštívili legendární loď Victory, na které v bitvě u Trafalgaru padl admirál Nelson. Velikost lodě i její vybavení všechny překvapilo. Pozoruhodný byl nejen počet děl, zbraní a střeliva, ale i množství dalšího materiálu, včetně prostor pro odpočinek a přípravu jídel. Velkolepá byla kajuta admirála. Pro naše vysoké muže byla překvapující velmi nízká výška stropů a uzoučké nášlapy schodů, které současným návštěvníkům ztěžovaly pohyb v prostorách lodi. Vidět četné zálivy a přístavní mola s obrovskými trajekty, malými plachetnicemi i velkým množstvím válečných lodí nám umožnila vyhlídková plavba s anglickým komentářem. Celé město bylo možné vidět jako na dlani také z výšky, z vyhlídky Spinnaker Tower.

Při celodenním výletu jsme se prostřednictvím trajektu přesunuli na ostrov Isle of Wight, kde nás uchvátil krásný palác královny Viktorie, Osborne House, její venkovské sídlo s přilehlými krásnými zahradami a soukromou pláží. Po cestě ostrovem jsme se krátce zastavili u St. Mildreds´Church. Jedna ze skupin bohužel z důvodu přesunu dřívějším trajektem nestihla návštěvu Amazon World. Navíc naši výpravu pronásledovalo velmi deštivé a mlhavé počasí.

Další výlet, opět poznamenaný nepřízní počasí, mířil do přímořského letoviska Bournemouth, které bylo bičováno deštěm a vysokými vlnami. Všichni byli rádi, že se mohou schovat do oceanária, jehož prostory návštěvníky udivily. V promyšlených akváriích a teráriích jsme našli roztodivné, známé i neznámé, mořské tvory. Nejkrásnější bylo obdivuhodné akvárium se žraloky, rejnoky i želvami, pod kterým vedl skleněný tunel, který návštěvníkům umožňoval mít tyto živočichy doslova na dosah ruky. Při návratu bylo možné zastavit se na ruinách starého normanského hradu a starého města Chichester. 

 

Odpolední výlet do přímořského lázeňského města Brighton byl opět poznamenaný přívaly deště, to však některým skalním otužilcům nezabránilo v dovádění na pláži omývané prudkým vlnobitím neobvyklé síly. Všechny překvapila obrovská rozloha zábavního mola Brighton Palace Pier s nesčetnými atrakcemi. Ohromeni jsme byli krásou Royal Pavilionu s jeho nádhernými interiéry i exteriéry.

Tento palác v asijském stylu, postavený pro krále Jiřího IV., s restaurovanými pokoji, zahradami a zajímavými expozicemi, byl pro všechny omračující ukázkou architektury a tehdejšího životního stylu. Všechny doslova uchvátilo historické město Winchester, ve kterém Vilém Dobyvatel nechal postavit jeden ze svých prvních anglických hradů, jeho katedrála i starobylé středověké domy. Nezapomenutelným zážitkem byla pro mnohé návštěva Great Hall odkazující na krále Artuše a zasedání Rytířů kulatého stolu. Vstup do středověké katedrály nebyl možný z důvodu konání promocí absolventů univerzity, proto bylo možné obdivovat její středověkou architekturu pouze zvenčí. Při návratu do Portsmouth si účastníci zájezdu prohlédli exteriéry obrovského starobylého hradu Portchester Castle s jeho zázemím. Smůla byla, že zrovna vrcholil odliv, takže rozsáhlé vodní systémy byly prázdné.

Netrpělivě očekávaným byl výlet na hrad Arundel Castle. Nad starobylým městem se tyčil ohromující středověký hrad, který je dominantou této oblasti už od svého založení na Štědrý den roku 1067. Svou polohou byl strategickým místem pro obranu před vpádem od moře a řeky. Byl poznamenán věky a požárem, přesto ho hrabě Norfolk znovu vzkřísil a přebudoval na krásné v mnohém naprosto moderní sídlo. Po přestavbě představuje gotický a novogotický stavební styl. Už při vstupu donjonem návštěvníky překvapí rozsáhlost objektu, úctyhodné prostory tohoto hradu přímo omračují. Uvnitř se snoubí historická pravost středověké architektury s nádherným vybavením a úžasnými sběratelskými kousky hraběte. Celý rozsáhlý komplex není možné projít za několik hodin, proto jsme byli rádi, že se nám podařilo viděl prostory hradu s jeho obrannými systémy a cimbuřími, kapli Church of Saint Nicholas Arundel s hrobkami majitelů panství, katedrálu Arundel Cathedral of Our Lady and Saint Philip Howard, také hradní park Castle Park a zahrady Tropical Garden a Kitchen Garden s obrovským množstvím rostlin, stromů, keřů a květin i stavebních a vodních prvků, altánů a zákoutí. Zážitky z návštěvy tohoto hradu a okolí se hluboce zaryly do našich myslí. Při návratu do Portsmouth zažili všichni dobrodružství, při kterém se předvedlo pravé „anglické počasí“ s deštěm, lijákem a kroupami. Závěrem stihla výletníky bouřka, která všechny vyděsila při procházce historickým skanzenem. Ten přímo v reálných staveních dokumentoval bydlení, styl života a práce obyvatel a vývoj řemesel různých historických období.

Poslední den před návratem domů jsme strávili ve starobylém univerzitním městě Oxfordu. Prohlédli jsme si celé rozsáhlé univerzitní centrum, obdivovali jsme knihovnu s miliony svazků Radcliffe Camera, navštívili kolej Christ Church. Někteří zdatní sportovci vyběhli na vyhlídkovou věž univerzitního kostela Panny Marie. Odpoledne jsme byli překvapení velikostí budovy Pitt-Rivers Musea (Ashmolean Musea) i množstvím exponátů nejstaršího veřejného muzea v Británii. Na závěr přišla řada také na nákupy dárků a upomínkových předmětů ve zdejším obchodním centru. Poté jsme se plni dojmů z tohoto devítidenního pobytu doslova nabitého výlety a novými zkušenostmi vydali na cestu domů.

Už se těšíme na možnost, že se do této ostrovní země plné historie a přírodních krás znovu vrátíme. Sbohem, stará dobrá Anglie, snad brzy na shledanou!

Evropský den jazyků na KGM – středa 26. září 2019

Na naší škole je kvalitní výuka cizích jazyků prioritou, proto se již několik let připojuje k oslavám „Evropského dne jazyků“. Evropský den jazyků jako celoškolní projekt probíhal také ve školním roce 2018/2019 dne 26.9.2019 jako projektový den.

Žáci základní školy pracovali na projektech spojených s Evropou a jejími jazyky. Cílem těchto projektů bylo rozšířit povědomí studentů o kulturách a jazycích evropských zemí. Žáci rozdělení do skupin si vylosovali jednu evropskou zemi a jejich úkolem bylo představit ji ostatním. Celá práce byla rozdělena do několika úkolů (např. vyhledat vlajku, státní symboly země; najít zemi na mapě; vyhledat turisticky zajímavou trasu danou zemí; demonstrovat ukázku úředního jazyka země na jedné větě). Žáci při vzájemných prezentacích získali nové informace o jazycích evropských zemí.

Prioritou práce studentů gymnázia bylo seznámit se s kulturou, historií a jazyky různých zemí. Studenti se zúčastnili komentovaných expozic v Náprstkově muzeu, např. Kultura Austrálie a Oceánie, Kultura Severní a Jižní Ameriky, dále navštívili Národní muzeum a interaktivní výstavu Keltové. Studenti, kteří mají jako druhý cizí jazyk němčinu, navštívili komentovanou prohlídku knihovny Goethe Institutu se strategickou hrou Actionbound Ralley zaměřenou na reálie, seznámení s německým jazykem a kulturou. Studenti kvint a sext navštívili Filozofickou fakultu UK, platformu Library of Languages. Festival různými způsoby představil desítky evropských i světových jazyků, živých i mrtvých, vyučovaných na Filozofické fakultě. Byl určen všem zájemcům z řad studentů základních i středních škol a jejich učitelům, uchazečům o studium jazyků na FF UK, zájemcům o studium cizích jazyků obecně a o jejich efektivní učení, nadšeným průzkumníkům různých kultur. Další skupina se seznámila se životem a tvorbou pražského rodáka Franze Kafky.

Část studentů pokračovala v navázání kontaktu s partnerskou školou J.A.Hülse Gymnasium v Drážďanech.

 

Cíle projektu, posilování mnohojazyčnosti, multikulturního porozumění a podpory jazykové a kulturní rozmanitosti, byly naplněny. Žáci a studenti si odnesli řadu zajímavých zážitků i nových poznatků.