Šestileté studium

Výsledné pořadí přijatých uchazečů ke vzdělávání od 1.9.2021 do 1.ročníku

Obor vzdělávání: 79-41-K/61 – gymnáziu – profilace anglický jazyk

Pořadí ID Body celkem Výsledek řízení
1 30060862 114 přijat(a)
2 24030862 přijat(a)
3 11090762 přijat(a)
4 18060862 přijat(a)
5 19050862 přijat(a)
6 04070862 přijat(a)
7 16110762 přijat(a)
8 29040862 přijat(a)
9 22010862 přijat(a)
10 09090762 přijat(a)
11 07050862 přijat(a)
12 08060862 přijat(a)
13 12070762 přijat(a)
14 06060862 přijat(a)
15 25010862 přijat(a)
16 01020762 přijat(a)
17 13060762 přijat(a)
18 29010866 přijat(a)
19 01050762 přijat(a)
20 01070762 přijat(a)
21 12120762 přijat(a)
22 19010862 přijat(a)
23 31010862 přijat(a)
24 06080862 přijat(a)
25 29010862 přijat(a)
26 08120762 přijat(a)
27 13110762 přijat(a)
28 20050862 přijat(a)
29 22090762 přijat(a)
30 30110762 přijat(a)
31 29050862 76 přijat(a)
32 26050862 nepřijat(a) – náhradník(ice)
33 08090762 nepřijat(a) – náhradník(ice)
34 30100762 nepřijat(a) – náhradník(ice)
35 14080862 nepřijat(a) – náhradník(ice)
36 16070762 nepřijat(a) – náhradník(ice)
37 16060862 nepřijat(a) – náhradník(ice)
38 24040862 nepřijat(a) – náhradník(ice)
39 22110762 nepřijat(a) – náhradník(ice)
40 30080762 nepřijat(a) – náhradník(ice)
41 10110762 nepřijat(a) – náhradník(ice)
42 03040862 nepřijat(a) – náhradník(ice)
43 22030862 nepřijat(a) – náhradník(ice)
44 13080762 nepřijat(a) – náhradník(ice)
45 10120762 nepřijat(a) – náhradník(ice)

Přijatým uchazečům gratulujeme!

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným ID : 19. 5. 2021

 

V Praze dne 19. 5. 2021

Mgr. Lenka Rousková, v.r.

ředitelka gymnázia