Týden vědy a techniky

Studenti vyššího gymnázia se jako každoročně zúčastnili Týdne vědy a techniky, který se konal ve dnech 11. – 17. listopadu 2019. Je to největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.