Třetí kolo

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), příslušná vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (v platném znění).

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o., Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4, přijímá pro školní rok 2020/2021   

žáky

  • z tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, s profilací anglický jazyk, obor gymnázium 79-41-K/81, počet volných míst: 10;
  • ze tříd ZŠ do 1. ročníku šestiletého gymnázia, s profilací anglický jazyk, obor gymnázium 79-41-K/61, počet volných míst: 2;
  • z tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, s profilací anglický jazyk, obor gymnázium 79-41-K/41, počet volných míst: 20.

 

Organizace přijímacího řízení :

  • Do 3. kola přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke střednímu vzdělávání prostřednictvím emailu na adresu kralova@kgm.cz, a to nejpozději do 10.7.2020 (přihláška – ODKAZ ZDE!). Přihláška nemusí být ověřená ZŠ. Nevyžadujeme lékařské potvrzení.
  • V příloze k přihlášce musí být následující dokumenty: VYSVĚDČENÍ Z POSLEDNÍCH DVOU ROČNÍKŮ, VÝPIS VÝSLEDKŮ DIDAKTICKÝCH TESTŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.
  • Škola přijímá na základě výsledků jednotných přijímacích zkoušek (minimální počet bodů za obě zkoušky – 40 b.) konaných na jiném gymnáziu, výsledků předchozího vzdělávání a získání certifikátu o absolvování mezinárodní zkoušky z AJ (viz zveřejněná kritéria).
  • Po přijetí a zaevidování přihlášky ke vzdělávání bude uchazeč písemně vyrozuměn.

Poznámky : 

  • Do evidence jsou zařazovány pouze přihlášky obsahující všechny požadované náležitosti.
  • Školné pro školní rok 2020/21 je stanoveno na 43 000 Kč.

 

Informace o organizaci přijímacího řízení:
Mgr. et Mgr. Veronika Králová

e-mail: kralova@kgm.cz

telefon: +420 725 967 059

Informace o vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 byly vydány a zveřejněny na www.kgm.cz dne 7.července 2020.

Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy, v.r.