SPORTOVNÍ TŘÍDY 4. A 5. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Organizace výuky je přizpůsobena tréninkovému plánu a hernímu programu dětí.

Výuka probíhá podle učebního plánu a standardů pro základní vzdělávání.

Kromě sportovního zaměření se třídy profilují rozšířenou výukou anglického jazyka (4 hodiny týdně).

Po ukončení prvního stupně mohou být  děti přijaty do studijního programu osmiletého gymnázia.

UČITELÉ

Zdeněk Bělecký, třídní učitel 4. a 5. ročníku, vyučuje český jazyk, matematiku, výchovy a informatiku. Kontakt: belecky@kgm.cz

Světlana Bělecká, speciální pedagog, vyučuje vlastivědu a přírodovědu. Kontakt: belecka@kgm.cz

Jana Dobešová, vyučuje anglický jazyk. Kontakt: dobesova@kgm.cz

Tělesnou výchovu zajišťuje HC Kobra Praha.