Školní akce

„Dne 17.12.2018 se koná pro třídy SEXTA A, SEXTA B, SEPTIMA A, SEPTIMA B exkurze – Poděbrady, organizační zajištění a informace Ing. Stará, Mgr. Voborská.“

„Dne 18.12.2018 se na KGM a ZŠ koná celoškolní akce – Den prevence, bližší informace k organizaci předají žákům (rodičům) TU.“

„Dne 19.12.2018 – vánoční programy tříd dle pokynů TU – změna organizace vyučování“.

„Dne 20.12.2018 se koná celoškolní akce: filmová projekce – kino Cine Star Anděl – bližší informace předají žákům TU“.

„Pátek 21.12.2018 vyhlásila ředitelka školy z provozních důvodů pro žáky gymnázia a základní školy volným dnem.“

„Od 22.12.208 do 2.1.2019 – vánoční prázdniny“

„Dny 3.1. a 4.1.2019 byly rozhodnutím ředitelky školy vyhlášeny pro žáky Klasického gymnázia Modřany a základní školy, s.r.o.,Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4, volnými dny.“

Vyučování bude zahájeno v pondělí 7.1.2019.