Přijímací řízení

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA a ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

termíny

JARO 2020

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

 

Čtyřleté gymnázium

8.6.2020

Víceletá gymnázia (šestileté a osmileté)

9.6.2020

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

 

Všechny typy studia

3.6., nebo 6.6.2020

kontakt:

informace

kralova@kgm.cz

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání

(osmileté gymnázium, šestileté gymnázium, čtyřleté gymnázium)

Uchazeči jsou přijímáni dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, včetně změn provedených vyhláškou č. 243/2017 Sb. , v platném znění.

 

PŘIJÍMÁNÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

se řídí § 63 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (viz odkaz http://www.msmt.cz/file/49548/

Podmínky zahájení řízení:

  1. Podání přihlášky (viz tiskopis MŠMT),
  2. Předložení dokladů o výsledcích předchozího vzdělávání (vysvědčení ze dvou řádně ukončených ročníků předchozí školy, popř. z pololetí),
  3. Jednotná přijímací zkouška se nekoná (uchazeč bude konat test všeobecných studijních předpokladů v termínu stanoveném ředitelkou školy),
  4. Posouzeny budou i výsledky předchozího vzdělávání (podmínkou je, že chování žáka na vysvědčení nebylo hodnoceno prospěchem horším než velmi dobré),
  5. V případě uchazeče – cizince – je nutné předložit ověřené překlady dokladů (vysvědčení) vydaných zahraniční školou, dále doklad o trvalém nebo dlouhodobém pobytu v ČR,
  6. Bazální znalost českého jazyka bude v případě uchazeče – cizince – ověřena rozhovorem,
  7. Jestliže je uchazečem absolvent zahraniční školy, který v zahraniční škole splnil povinnou školní docházku, je postupováno dle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (Uznání zahraničního vzdělání).