Přijímací řízení – Druhé kolo

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku vzdělávání na KGM od školního roku 2019/2020 vyhlašuji

  1. kolo přijímacího řízení, které se bude konat ve středu dne 15.5.2019 od 9 hodin.

Uchazeči vykonají školní test všeobecných studijních předpokladů.

 

Pro zařazení k přijímacímu řízení je podmínkou:

  • podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole (formulář ke stažení zde: KLIKNĚTE! (tuto přihlášku nepotvrzuje základní škola);
  • ověřené kopie vysvědčení z předchozího řádně ukončeného ročníku základní školy a vysvědčení (výpisu) za 1. pololetí ročníku ZŠ, ve kterém se uchazeč v současnosti vzdělává;
  • rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání z důvodu velkého počtu uchazečů vydané školou, ve které uchazeč konal přijímací zkoušky v 1. kole;
  • výsledky jednotných přijímacích zkoušek konaných v 1. kole přijímacího řízení na jiném gymnáziu.

 

Všichni uchazeči, kteří nejpozději do 10.5.2019 podají přihlášku do 2. kola přijímacího řízení s požadovanými přílohami, obdrží pozvánku ke konání přijímací zkoušky.