Pro uchazeče

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci!

Blíží se čas, kdy se s Vaší dcerou / synem zamýšlíte nad otázkou, zda je vzdělávání na gymnáziu pro ni/něho to pravé. Pátý, sedmý a devátý ročník ZŠ je obdobím výběru další studijní strategie. Pokud vzdělávací výsledky, nadání a zájem o studium ukazují na studijní předpoklady, pak před Vámi stojí závažné rozhodnutí.

Při zvažování Vaší volby Vám rádi poradíme. Nejpříjemnějším způsobem kontaktu je Vaše návštěva na KGM. K tomu je nejvhodnější využít „Dnů otevřených dveří KGM“ . V rámci této akce Vás uvítají studenti vyšších ročníků, provedou Vás budovou gymnázia, pochlubí se svými úspěchy a odpoví na Vaše dotazy. Kromě nich se setkáte také se členy pedagogického sboru. Na základě předchozí dohody (telefonní číslo 602235665 nebo e-mail skrivanova@kgm.cz) je možná také individuální schůzka.

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021, o stanovených termínech pro jeho konání, o podmínkách přijetí i o plánovaných počtech přijímaných uchazečů naleznete na této záložce ( nejpozději do 31.1.2020).

Prostřednictvím těchto stránek máte možnost seznámit se s mottem gymnázia, základními dokumenty, kterými se práce školy řídí, se vzdělávacími programy a dalšími zajímavostmi a informacemi o činnosti KGM.

Mgr. Lenka Rousková

ředitelka gymnázia