Volba oběda – přihlášky k obědu

V prostorách  občerstvení KGM (PRIMA BAR)  je umístěn snímač ISIC karet, který umožňuje strávníkům vyzvednutí obědového menu.V případě, že si strávník kartu zapomněl, je povinen předložit u výdeje náhradní stravenku, kterou si vyzvedne v kanceláři č.18 a to nejpozději do 9.00 hod.

Volbu obědového menu  provádí strávník na každý den:

a) na webových stránkách gymnázia (v záložce stravování) vždy na následující týden nebo delší období dle vlastního uvážení,
b) na terminálu u recepce nebo kanceláře č.18 a to pouze na následující den, nejpozději do 13 hodin,
volbu 1, 2, 3 nebo 4.

Výdej obědů

Časy výdeje obědů jsou dány rozvrhem hodin. Studentům budou sděleny obědové pauzy třídními profesory.

Součástí Klasického gymnázia Modřany se od 1.9.2008 stala i školní jídelna – výdejna. Z tohoto statutu vyplývá, že obědy budou sestavovány dle spotřebního koše a ceny obědů budou dotovány.

Od roku 2015/2016 se naše gymnázium zapojilo ve spolupráci s IKEM Praha do

projektu „Zdravá výživa“, v rámci projektu naše gymnázium nabízí každý den šest menu.

Menu č.1. – polévka dle denního výběru, hlavní jídlo, nápoj – čaj šípkový, čaj bylinkový s mátou, výběr ze dvou ovocných nápojů a voda

Menu č.2. – polévka dle denního výběru, hlavní jídlo, nápoj – čaj šípkovy, čaj bylinkový s mátou, výběr ze dvou ovocných nápojů a voda

Menu č.3. – polévka dle denního výběru, bageta, nápoj – čaj šípkový, čaj bylinkový s mátou, výběr ze dvou ovocných nápojů a voda

Menu č.4. – polévka dle denního výběru, hlavní jídlo, nápoj – čaj šípkový, čaj bylinkový s mátou, výběr ze dvou ovocných nápojů a voda

Menu č.5. – polévka dle denního výběru, hlavní jídlo, nápoj – čaj šípkový, čaj bylinkový s mátou, výběr ze dvou ovocných nápojů a voda

Menu č.6. – polévka dle denního výběru, salát 300 gr, nápoj – čaj šípkový, čaj bylinkový s mátou, výběr ze dvou ovocných nápojů a voda

Složení salátu : čerstvá zelenina – vícedruhová, drezing, zálivka, maso pečené, smažené, šunka, bezmasý – sýr, bezmasý doplněk

Menu:

– menu č.1 a 2 – dotovaná strava, ve které je sledován spotřební koš,

– možnost kombinace zdravé výživy s menu č.5,

– využití kvalitního nápo je vyráběného firmou Nektar Natura (sortiment nápojů – ananas, grapefruit, pomeranč, jablko, viseň, mulitivitamin),tento džus obsahuje až 50 % ovocného podílu.
Ceny stravy dotované a nedotované :

  • dotovaná cena stravy MENU 1 a 2    pro studenty do věku 15-ti let – 44,- Kč             
  • dotovaná cena stravy MENU 1 a 2   pro studenty od 15 let – 46,- Kč
  • nedotovaná cena stravy MENU 3   pro všechny  – 75,- Kč
  • nedotovaná cena stravy MENU 4   pro všechny  – 75,- Kč
  • nedotovaná cena stravy MENU 5  pro všechny  – 75,- Kč
  • nedotovaná cena stravy MENU 6  pro všechny  – 50,- Kč

Ceny stravy pro sportovní třídy :

  • dotovaná cena stravy MENU 1 a 2    – 44,- Kč  

Úhrada stravy bude probíhat nadále převodním příkazem měsíčně pod variabilním symbolem = ID studenta na číslo účtu 35-70347309/0800. Majitelem b.ú. je KGM.

 

Kontakt na úsek školního stravování:

paní Ivana Novotná, tel. 244 400 063,  e-mail novotna@kgm.cz