Maturity

Pro školní rok 2021/22 konají maturitní zkoušku třídy OKTÁVA A (třídní profesorka Mgr. Jitka Zálešák Šichtancová) a OKTÁVA B (třídní profesorka Mgr. Martina Bartošková).

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.
Nepovinná zkouška až ze dvou předmětů: matematika, cizí jazyky.

Žák nemá možnost konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

Dokumenty:

Maturity JARO 2022 – Termíny
Maturitní zkoušky 2022
Hodnocení profilových zkoušek 2022
Maturitní práce a její obhajoba 2022
Maturitní zkouška z CJ 2022
Maturitní zkouška z ČJL 2022
Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce.pdf
Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2021 – formulář pro studenty.doc
Seznam standardizovaných zkoušek z cizího jazyka – SERR.pdf
Žádost o uznání zkoušky z cizího jazyka


Témata k profilovým částem maturitní zkoušky JARO 2022:

Anglický jazyk.pdf
Biologie.pdf
Dějepis.pdf
Fyzika.pdf
Chemie.pdf
Matematika.pdf
Německý jazyk.pdf
Reálie.pdf
Španělský jazyk.pdf
Zeměpis.pdf
Základy společenských věd.pdf