Přijímací řízení

Právní předpisy týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

  • zákon č. 561/2004 , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), příslušná vyhláška, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (v platném znění).

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o., Rakovského 3136/II, 143 00 Praha 4, přijímá pro školní rok 2020/2021 

žáky:

  • z tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, s profilací anglický jazyk,

obor gymnázium 79-41-K/81,

  • ze tříd ZŠ do 1. ročníku šestiletého gymnázia, s profilací anglický jazyk,

obor gymnázium 79-41-K/61,

  • z tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, s profilací anglický jazyk,  

obor gymnázium 79-41-K/41.         

Počet otevíraných tříd:

  • 2 třídy osmiletého gymnázia (s profilací AJ), 50 žáků,
  • 1 třídy šestiletého gymnázia (s profilací AJ), 25 žáků,
  • 1 třída čtyřletého gymnázia (s profilací AJ), 25 žáků.

Školné:

Předpokládané školné na KGM pro školní rok 2021/2022 bude stanoveno na částku:

– osmileté, šestileté a čtyřleté gymnázium (profilace AJ)  44.000,- Kč ročně,

Úhrada školného je stanovena v pololetních splátkách. Změna splátkového režimu je na základě dohody při podpisu Smlouvy o zajištění všeobecného středoškolského vzdělávání možná.

I N F O R M A C E   o škole a organizaci přijímacího řízení:

Sekretariát KGM

e-mail        skrivanova@kgm.cz,

telefon       mobil 602235665.

Informace o průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 byly vydány dne 23.10.2020.

Změny provedené v souvislosti s případnou úpravou legislativních předpisů nebo v důsledku organizačních změn jsou vyhrazeny.                                                   

Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy, v.r.