Přednášky na Filosofickém ústavu AV ČR

Přednášeky na Filosofickém ústavu AV ČR.

Dne 7.11.2016 se vybraní studenti oktáv, kteří mají v úmyslu dále studovat humanitní obory, zúčastnili dvou přednášek na Filosofickém ústavu AV ČR.

První přednáška „Logická analýza přirozeného jazyka“ prof.PhDr.Pavla Materny, CSc studenty uvedla do problematiky moderní logiky. Profesor ve své přednášce zmínil zejména teorii Gottloba Fregeho a na jednoduchých příkladech z matematiky vysvětlil studentům její základní pojmy, na kterých pak staví jeho pokračovatelé.

Druhá přednáška „Mládeži nepřístupné myšlení? Proč židé ve středověku (ne) měli rádi filosofii“ PhDr. Milana Žonea, Ph.D shrnula studentům znalosti o vztahu židů ve středověku k ostatnímu, zejména křesťanskému obyvatelstvu. Poté se zaměřil na výklad vztahu víry a filosofie, kdy studentům představil židovského filosofa Maimonida a jeho dílo „Průvodce zbloudilých“.