Po stopách Karla Čapka

Jednou ze stálic programu školního roku na našem gymnasiu se poslední dobou staly každoroční literárně-historické exkurse. Ta letošní, opět v organisaci Martina Kolbábka a Davida Chlumského, vedla na Náchodsko, které je spojené s několika našimi literárními velikány. My jsme se věnovali dvěma z nich – Boženě Němcové a Karlu Čapkovi, po kterém byl celý náš program pojmenován.

Na třídenní akci, která proběhla od čtvrtka 30. 5. do soboty 1. 6. 2019, se s námi letos vydali žáci obou septim doplnění o několik nadšenců z řad letošních úspěšných maturantů. Předně je potřeba pochválit zápal a aktivní nasazení všech žáků, kterým se za to opakovaně dostalo ocenění i ze strany personálu jednotlivých památek a museí, neboť jsme několikrát slyšeli, že máme aktivní, šikovné a vychované žáky. Taková slova se poslouchají opravdu krásně!

Náš program začal přesunem z Prahy rovnou do Náchodu. Jelikož ani literárně-historická exkurse nemusí být nutně vždy jen literární či historická a jelikož je dobré skupinu udržovat v dobré náladě, začali jsme exkursí v pivovaru Náchod, jehož piva byla v posledních letech několikrát oceněna na různých mezinárodních soutěžích. Zde jsme se dozvěděli mnohé technické detaily i zajímavosti z výroby a zletilí studenti se též mohli zúčastnit závěrečné degustace, aby posoudili, zda jsou ocenění opravdu zasloužená. Z pivovaru jsme se vydali na poznávací procházku městem, která končila na místním zámku. Tam jsme absolvovali návštěvnický okruh s odborným výkladem paní průvodkyně, podívali jsme se na věž i do sklepních prostor. Následovala přestávka na večeři a nakonec už přesun do České Skalice, kde jsme byli ubytovaní v kempu u vodní nádrže Rozkoš.

Druhý den se nesl ve znamení turistiky. Ráno jsme se vydali na procházku po naučné stezce Babiččino údolí, která začíná právě v České Skalici a přes zámek Ratibořice vede až ke Starému bělidlu. Na bezmála desetikilometrovém okruhu jsme tak viděli místa známá z díla Boženy Němcové, vyfotili se u známého pomníku babičky s vnoučaty od Otto Gutfreunda a přímo na zámku jsme se dozvěděli mj. i některé souvislosti ze života spisovatelky. Abychom však naplnili i historickou složku exkurse, přejeli jsme odpoledne opět do Náchodu, odkud jsme pokračovali výšlapem do okolních lesů, kde jsme po dalších třech kilometrech chůze (tentokrát poněkud náročnějším terénem) došli až k pěchotnímu srubu N-S 82 Březinka. Srub je součástí našeho precisního předválečného systému obrany hranic a dnes v něm najdeme na velikost srubu překvapivě rozsáhlou ukázku dobového vybavení. Interiér jsme si se zájmem prohlédli a vyslechli u toho zasvěcený a zároveň poutavý výklad pánů z Klubu vojenské historie Náchod, kteří se o srub starají. Průvodci nám též dovolili vyzkoušet si některé činnosti – techničtěji zaměření studenti ocenili ukázku mechanismu filtrace vzduchu, ty více militantní nadchla možnost vyzkoušet si práci se zbraní.

Poslední den jsme konečně naplnili název naší exkurse – vydali jsme se za Čapkem! Přesněji řečeno za oběma bratry Čapkovými, neboť museum v Malých Svatoňovicích, které bylo závěrečným bodem programu naší exkurse, pokrývá život obou věhlasných bratrů, tedy Karla i Josefa. Pokud někdo očekával nějakou nudu v museu, byl jistě velmi překvapen. Osobně mohu konstatovat, že lepší průvodcovský výstup jsem nezažil ani na místech, která mají daleko větší potenciál zaujmout skupinu studentů. O to víc nutno pomyslně smeknout před paní průvodkyní Vladimírou Odrobiňákovou, která nás všechny dovedla vtáhnout do života obou bratrů a svým výkladem zaujmout natolik, že nám dvě hodiny strávené poslechem jejího výkladu a vyplňováním pracovních listů přišly jako chvilka. Krásnou tečkou za exkursí pak bylo náhodné setkání se s paní průvodkyní znovu na nádraží, kde probíhala lidová slavnost ke dni dětí a kde již paní průvodkyně referovala zdejšímu panu starostovi o tom, jak vynikající skupinou jsme byli. My jsme před panem starostou zase sdíleli naše nadšení z musea a výkladu, občerstvili se u stánku s klobásami a plní zážitků z celé exkurse jsme se vydali vlakem zpátky na Prahu.

Byly to skvělé tři dny a už teď se můžeme těšit na nové literárně-historické zážitky, které nám přinese příští školní rok. Tak brzy na shledanou na další exkursi!

David Chlumský