Bc. Eliška Šedivcová

Ve výuce i v komunikaci se svými studenty zastávám otevřený přístup. Každý student je jedinečnou osobností, která vyžaduje partnerské a individuální jednání.

Jako učitel spoluotevírám dveře poznání. Je jen na Vás, abyste do nich vstoupili.

„Není hanbou nevědět, ale je hanbou, nechtít se ničemu učit.“  

                                    (neznámý autor)

Klasické gymnázium Modřany a základní škola s.r.o.
Rakovského 3136/II, Praha 4, 143 00

Tel: +420 244 401 864

Linka: 19

Email: sedivcova@kgm.cz

150 150 Bc. Eliška Šedivcová 2022-11-20