Mgr. Jiří Kmoch

Smysl naší práce vidím vedle získávání znalostí a dovedností v předmětu v rozvíjení samostatného kritického myšlení, vzájemné úcty a empatie.

Volný čas trávím nejraději v přírodě nebo v teple domova se svými blízkými s čajem, sušenkami a filmem. Snažím se nezanedbávat tělesnou kulturu přiměřeným pěstováním sportu a ani hudba mi není cizí. Nikdy mě nepřestanou zajímat sociální vědy a politika.

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ —  Jan Amos Komenský

Klasické gymnázium Modřany a základní škola s.r.o.
Rakovského 3136/II, Praha 4, 143 00

Tel: +420 244 401 864

Linka: 44

Email: kmoch@kgm.cz

150 150 Mgr. Jiří Kmoch 2023-01-29