Bc. Zdena Sýkorová

Po vystudování střední zdravotnické školy a krátké zkušenosti na vyšší odborné zdravotnické škole s praxí v nemocnicích, jsem zjistila, že být svědkem úmrtí pro mě nebude to pravé, a tak jsem se rozhodla pokračovat ve svých studiích na Pedf UK v Praze, v oborech Biologie, geologie, enviromentalistika a Výchova ke zdraví. Studenty se snažím vést k samostatnosti a řídím se heslem „nejdříve jsem člověk, až potom učitel“. Práce se studenty mě baví a naplňuje a jsem velmi ráda, že jsem součástí právě tohoto živého, neustále se rozrůstajícího organismu.

Motto:“

„Pouze ti, kdo se pokoušejí o absurdní, mohou dosáhnout nemožného.“ Albert Einstein

Klasické gymnázium Modřany a základní škola s.r.o.
Rakovského 3136/II, Praha 4, 143 00

Tel: +420 244 401 864

Linka: 25

Email: sykorova@kgm.cz

150 150 Bc. Zdena Sýkorová 2023-01-29