Parlament klasického gymnázia

Oborová komise společenských věd, podle čl. 6 odst. 4 Charty Studentského parlamentu Klasického gymnázia Modřany a §1 odst. 3 Volebního řádu zahajuje shromažďování jmen kandidátů. Pokud máte zájem o representaci Vaší třídy, oznamte svou kandidaturu kterémukoliv členovi Oborové komise společenských věd, který Vám poskytne příslušný formulář. Formulář je potřeba vyplnit a odevzdat do 12. 12. 2019.

The Department of Social Studies, in accordance with Article VI Section 1 of the Assembled Student Body Charter, and Section 1 Paragraph 3 of the Voting Act, starts collecting names of candidates to the Assembled Student Body. If you’re interested in representing your class in the Assembled Student Body, please announce your candidacy to any member of the Department of Social Studies, who will provide you with the proper form. The form has to be submitted by December 12, 2019.

Příloha:

Attachement: