Organizace přijímacího řízení

K 31.1.2021 ředitelka školy vyhlásí podrobné informace k organizaci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

-vedení KGM a ZŠ