Ozdravný pobyt na Rhodosu

Vážení rodiče, milí studenti!

Jak jsme Vás již informovali, ozdravný pobyt na Rhodosu, který nebyl z důvodu opatření souvisejících se světovou pandemií realizován, byl po dohodě s CK Fischer přesunut na jaro 2021. Dle nabídky CK bude pobyt uskutečněn v období od konce měsíce května do konce měsíce června 2021, a to za původně sjednaných finančních podmínek a při dodržení objednané délky pobytu i rozsahu služeb (all inclusive).

Podmínkou účasti je úhrada celé stanovené částky ceny pobytu. U některých přihlášených účastníků evidujeme pouze uhrazenou zálohu a doplatek do výše celé částky stanovené ceny dosud nebyl proveden. Z tohoto důvodu Vás žádáme o provedení kontroly provedené platby. V případě, že jste opomněli doplatek částky uhradit, je třeba tak učinit neprodleně, a to nejpozději do 15.12.2020. Doplatek zasílejte na bankovní účet školy číslo:   4250338379/0800, variabilní symbol – rodné číslo studenta/ky, konstantní symbol – 162.

Upozorňujeme na skutečnost, že v případě, že nebude celá částka stanovené ceny pobytu uhrazena do stanoveného termínu, bude daný účastník (student/ka) ze seznamu účastníků vyřazen/a bez náhrady.

V případě, že s výjezdem studenta/studentky na plánovaný ozdravný pobyt na Rhodosu nesouhlasíte, sdělte nám tuto skutečnost prokazatelně prostřednictvím sekretariátu na e-mail skrivanova@kgm.cz, a to neprodleně, nejpozději však do 15.12.2020.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Vedení gymnázia