Informace k provozu školy od 25.11.2020 a od 30.11.2020

Vláda ČR dne 20.11.2020 rozhodla o úpravě provozu škol a školských zařízení.

Dne 25.11. bude zahájena prezenční výuka maturantů (oktáva A, B) dle upraveného rozvrhu.

Dne 30. 11 bude zahájena prezenční rotační výuka tříd nižšího gymnázia (prima – kvarta).

Třídy nižšího gymnázia byly rozděleny do dvou skupin dle počtu žáků v jednotlivých třídách:

První skupina – prima A; sekunda A, B; tercie E, F

Druhá skupina – tercie A, B, C; kvarta A, B, C, D

Prezenční rotační výuku v týdnu od 30.11. – 4. 12. zahájí první skupina, v týdnu od 7.12 – 11.12. druhá skupina, v dalších týdnech se budou skupiny pravidelně střídat.

Prezenční rotační výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu.

Třídy vyššího gymnázia (kromě maturantů) nadále pokračují v distanční formě výuky.

Další informace včetně rozvrhu pro rotační prezenční výuku zašlou rodičům třídní učitelé příslušných tříd nižšího gymnázia.

 

Vedení gymnázia