Návštěva jaderného reaktoru

Studenti septim navštívili jaderný reaktor

Dne 27. 1. 2020 navštívili studenti septimy A a B jaderný reaktor „VR-1“ provozovaný Českým vysokým učením technickým v Praze-Holešovicích. Jedná se o výukový reaktor, na kterém jsou cvičeni fyzici pro uplatnění v českém jaderném programu.

Výkonem spadá reaktor do kategorie reaktorů s nulovým výkonem. Při maximálním standardním výkonu dokáže vyprodukovat energii 100 W. Při takovém výkonu není nutné řešit odvod tepla, jak tomu bývá ve větších reaktorech.

Co se týče konstrukce, jedná se o bazénový reaktor. Aktivní zóna (tj. kde probíhá jaderná reakce) je ponořena do nádrže s vodou. Ta zajistí dostatečné chlazení a zabrání úniku radiace do okolního prostředí. Výhodou je též snadný přístup k aktivní zóně.

Provoz reaktoru zajišťují kvalifikovaní zaměstnanci, kteří mají potřebné vzdělání a certifikace. Studenti čtvrtého ročníku ČVUT však každý rok vykonají tzv. základní kritický experiment. Sami si navrhnou konfiguraci aktivní zóny, provedou veškeré výpočty. Jejich konfigurace je pak odeslána ke schválení. Následně sestaví aktivní zónu dle svého návrhu.

Samotná prohlídka reaktoru byla obsáhlá ale poutavá. Studenti byli seznámeni s historií reaktoru VR1, s principy fungování reaktoru, technickými parametry reaktoru, sledovali operátora při práci a byly jim ukázány modely palivových tyčí. Jediné místo, kam studenti nebyli zavedeni, byl právě sklad palivových tyčí.

Na závěr článku bychom vyvrátili jeden mýtus ohledně řízení reaktoru. Často je uváděno, že jako absorbátor (látka, která pohltí přebytečné neutrony, a tak zabrání řetězové reakci) je používán grafit. Grafit se však v reaktorech může používat jako reflektor. V případě reaktoru VR-1 je absorbátorem kadmium, v jiných případech bor.

Z exkurze odcházeli studenti s velmi dobrým dojmem. Obsah byl rozumně uzpůsoben stupni jejich znalostí, aniž by však došlo k přílišnému zjednodušení či vynechání podstatných informací i drobných detailů, což se v doprovodu s formou, jakou byly informace prezentovány, podepsalo na vysoké hodnotě exkurze.