Maturity Jaro 2020

M A T U R I T N Í   Z K O U Š K Y  školní rok 2019/2020

společné a profilové části

třídy

 

třídní profesor/ka

 

OKTÁVA A

Ing., Bc. Tomáš Červinka, MBA.

OKTÁVA B

Mgr. Dana Voborská

 

termíny                   

 

JARO 2020

Společná část

 

didaktické testy společné části z ČJL, AJ

1.6. a 2.6.2020

ústní zkoušky společné části

15. až 17.6.2020

Profilová část

 

písemné práce profilové části

10.6. až 12.6.2020

anglický jazyk;

matematika;

 

10.6.2020

biologie, dějepis;

základy společenských věd, chemie;

11.6.2020

zeměpis, výtvarná výchova, tělesná výchova;

španělský jazyk, německý jazyk;

12.6.2020

 

 

 

Další důležité termíny:

informace

www.novamaturita.cz