Kritéria Přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

Škola bude zohledňovat:
• výsledky jednotných testů
• prospěch ze základní školy
• výsledek testu z anglického jazyka

1. kolo

jednotná zkouška z českého jazyka a literatury 30%
jednotná zkouška z matematiky 30%
výsledky předchozího vzdělávání 10%
školní test všeobecných studijních předpokladů 30%
celkem maximální počet 100%