Kritéria Přijímacího řízení 2

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020:

2. kolo

jednotná zkouška z českého jazyka a literatury 30%
jednotná zkouška z matematiky 30%
výsledky předchozího vzdělávání 10%
školní test všeobecných studijních předpokladů 30%
celkem maximální počet 100%