Konverzační soutěž 2018

ŠKOLNÍ KOLO KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE 2018

Dne 30. 1. 2018 se na našem gymnáziu konalo školní kolo soutěže v jazyce anglickém. Soutěž byla rozdělena do 3 kategorií. V první a druhé kategorii soutěžili studenti nižšího gymnázia. Ve třetí kategorii soutěžili studenti gymnázia vyššího. Studenti, kteří se soutěže zúčastnili, si vylosovali téma, dostali 1 minutu na přípravu a posléze měli za úkol na dané téma diskutovat s porotci (Mgr. Jiří Kmoch a Mgr. Tomáš Heinzke) po dobu 5 minut. Porotci při zkoušení hodnotili slovní zásobu, intonaci, výslovnost, pohotovost i používání gramatických jevů. Musíme říct, že jsme viděli velice zdařilé výkony a spousta soutěžících se prezentovala plynulým projevem, široce rozšířenou slovní zásobou a velice zajímavými názory.

VÝSLEDKY:

Kategorie 1 (Prima- Sekunda)

1.místo: Jakub Kareš

2. místo: Thea Hrbková

3. místo: Agáta Opatrná

Kategorie 2 (Tercie- Kvarta)

1.místo: Vojtěch Vejvoda

2.místo: Sofie Fiurášková

3.místo: Lana Vierbergen

Kategorie 3 (Kvinta- Oktáva)

1.místo: Alex Kasim

2.místo: Filip Severský

3.místo: David Pokorný

Úspěch Jakuba Kareše a Vojtěcha Vejvody v obvodním kole konverzace v jazyce anglickém na ZŠ Filosofská.

Výherci našeho školního kola v anglické konverzaci v kategorii 1 a 2 Jakub Kareš a Vojtěch Vejvoda, reprezentovali naše gymnázium dne 14. 2. 2018 v obvodním kole v anglické konverzaci, které se tradičně konalo na ZŠ Filosofská v Praze 4. Jakub Kareš soutěžící v kategorii 1b opět plně prokázal své výborné znalosti a schopnosti v jazyce anglickém a soutěž s přehledem vyhrál. Vojtěchu Vejvodovi soutěžícím v kategorii 2b celkové vítězství o vlásek uniklo a ve velké konkurenci získal krásné druhé místo. Oběma soutěžícím gratulujeme!!!